MAKALELER

MAKALELER

 

MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ: TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği günümüzde insanlık yeni bir sanayi devrimine şahitlik etmektedir. Dijital devrim de diyebileceğimiz bu süreçle birlikte şirketlerin bütün çalışma ve süreçlerinin sayısallaştığı, makinelerin birbirleri ile haberleştiği ve aynı zamanda üretim sistemlerinin topladığı veri ile süreçlerini mükemmelleştirebildiği bir döneme girdik. Bu süreç insanlık için yeni fırsatlar sunarken, ülkeler arasındaki dengelerin de değişmesine neden olmaktadır....

OKUMAK İÇİN...

2000’Lİ YILLAR: MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Türkiye, sanayileşme hamlesini ve üretim odaklı kalkınmayı gerçekleştirmekte uzunca bir süre başarılı olamamıştır. Cumhuriyetin farklı dönemlerinde bu sorunu çözmek için çeşitli kalkınma modelleri ortaya konmuş olmakla birlikte, arzulanan başarı ancak 2000’li yıllarda sağlanan siyasi istikrarla teknolojide, Ar-Ge’de, inovasyonda, üretimde ve kalkınmada uzun vadeli bakış açısı sayesinde görülmeye başlamıştır...

OKUMAK İÇİN...